Forskning og træning i anvendt neuropsykologi

FLYT DIG FRA 23% til 69% AF DIT MÅL PÅ FØRSTE SESSION

jalousibehandling

For os tæller kun én ting: Dine resultater!
Se alle vores nyeste, dokumenterede målinger fra 300 cases her

jalousibehandling

Vi holder til på Rosenholm Gods i udkanten af Århus. De fleste sessioner sker dog over tlf., da de har vist sig at have samme effekt som de personlige møder.

jalousibehandling

Praktisk

Inden første session

Straks efter, at vi har lavet en aftale får du materiale om, hvordan hjernen fungerer. Det er letlæst og med masser af spændende cases. Når du har læst det, vil mange af de ting, vi skal lave, give meget mere mening.
Du vil også af din neurocoach blive bedt om at liste samtlige problemer, du går rundt med – ofte hænger de alligevel sammen.

Endelig vil du inden første session have en såkaldet forsession med en af os over telefonen, hvor problemerne kortlægges, så vi virkelig kan lægge fra land på første session. Læs mere

BEHANDLING AF JALOUSI

BEHANDLING AF JALOUSI

Effektiv jalousibehandling er afgørende for, at et parforhold kan overleve på længere sigt. For lider du af jalousi vil din partner før eller siden få nok og sige stop. Her kan du læse om, hvad jalousi er for en mekanisme – og hvordan du relativt nemt kan komme ud af den.

HVAD ER JALOUSI?

Jalousi er angsten for at miste. Og jalousi er det, vi kalder en paradoksfølelse – den vil egentlig beskytte dig mod at miste, men gør jo netop ofte, at du mister.

For at du kan være jaloux, skal der typisk være 2 faktorer tilstede. Dels skal du have en eller anden form for forkert selvbillede. For hvis du elskede og accepterede sig selv fuldt og helt, ville du så være bange for at din partner kiggede efter noget bedre? Dels skal du i dit liv have oplevet en eller anden form for svigt, der har aktiveret din indre alarmcentral, amygdala, så den prøver at beskytte dig mod at blive svigtet igen. Det behøver ikke være et svigt fra en partner – vi ser en gang imellem, at det også kan være et svigt fra f.eks. en forælder i barndommen, der har sat angsten for at miste i gang – som så ender med at gå ud over partneren.

De fleste behandlere arbejder i deres jalousibehandling desværre kun med almindelig samtaleterapi. Det virker dog sjældent, da problemet sidder i den primitive pattedyrshjerne, der ikke fungerer ved hjælp af ord, men primært ved hjælp af billeder, fysiske fornemmelser og symboler. Så den del af hjernen forstår ganske enkelt ikke behandlingen.

BEHANDLING AF JALOUSI

BEHANDLING AF JALOUSI MED NEUROCOACHING

Allerførst sørger vi i vores jalousibehandling for, at dit selvbillede bliver korrigeret, så du kan se dig selv med samme positive briller som din partner gør (for ellers var han eller hun jo ikke blevet hos dig). Det forkerte selvbillede stammer typisk fra 0-7-årsalderen, så her kigger vi efter mulige årsager, som vi så hjælper dig med at eliminere.

Derefter fjerner vi selve angsten for at miste. Angsten har du enten kopieret fra andre, eller du har fået den i en konkret, ubehagelig situation – og så vil din indre alarmcentral jo bare beskytte dig mod at gentage et lignende ubehag. Alt kører vi på 2 niveauer, så både dit bevidste sind og den mere primitive pattedyrshjerne forstår det.

Endelig giver vi dig og din partner nogle gode kommunikationsværktøjer, så I undgår misforståelser, men i stedet uforstyrret kan nyde jeres parforhold – og hinanden.

Hvorfor kan vi skabe resultater der, hvor andre har givet op ?

Stort set alle psykologiske behandlere i Danmark tager udgangspunkt i sproget ( og samtaleterapi). Det er en fejl.

De afgørende hjerneprocesser består ikke af sprog, men slags "hjernefiler" af primært indre billeder og kropslige fornemmelser. Sproget kom først til da hjernen var stort set færdigudviklet. Så vi går ikke så meget op i udpensling af dine problemer og en evt. ulykkelig barndom. Vi hjælper dig bare med at identificere den eller de ansvarlige "hjernefiler" og ændre dem. Og allerede efter få minutter vil du måske registrere de første ændringer. Rent neurologisk er der ikke forskel på, om du skal lære at børste tænder på en ny måde - eller lære at tænke, føle og handle på en måde, der er bedre for dig.

Vi giver dig kontrollen med din hjerne tilbage.

jalousibehandling

De seneste 25 års celle- og hjerneforskning har vendt helt op og ned på vores syn på både hjernen, vores nervesystem og på, hvordan vi som organisme er bygget op . Tilstande som angst, sorg, vrede og stress (og afledt depression) har for eksempel vist sig at være grundlæggende nyttige beskyttelsestilstande, der bare er kommet ud af kontrol. Og her lærer vi dig at tage kontrollen over din hjerne og sin krop tilbage.

Neurocoaching er en gren indenfor anvendt neuropsykologi, dvs. samspillet mellem de fysiske hjerneprocesser og vores tanker, følelser og adfærd. Ingen forældede eller luftige psykologiske modeller, men derimod en praktisk anvendelse af de seneste 25 års enorme fremskridt (primært i USA) indenfor hjerne-, celle- og evolutionsforskningen.

jalousibehandling